OM GRUNDEJERFORENINGEN

Foreningens navn er: Horne Sommerlands GrundejerforeningBestyrelsen


Ved generalforsamlingen d. 7 Juli 2023 fik bestyrelsen denne sammensætning:

Formand

Anette Lund, Thurøvej 46, telefon: 21141038

Næstformand

Svend Erik Larsen, Drejøvænget 7, telefon: 23239594

Kasserer

Jens Madsen, Skarøvej 8, telefon: 40250224

Bestyrelsesmedlem (sekretær)

Dorrit Weber, Birkholmvej 8, telefon: 23802593

Bestyrelsesmedlem

Lone Fruerlund, Egholmvej 1, telefon: 30655562

Suppleanter til bestyrelsen: Erik B. Pedersen og Jan Barkholt

Foreningens revisorer: Ulla Breum Jensen, Thurøvej 36 og Iris Nystrøm, Skarøvej 3

Revisor suppleant : Thorbjørn Sørensen, Siøvej 11


Lokalplan

Gældende lokalplan

Den gældende lokalplan for Horne Sommerland blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 13.8.2013. Et direkte link til lokalplanen er her.
Hvis det direkte link ikke virker, kan lokalplanen findes via et kort på Plandata.dk med alle danske vedtagne lokalplaner. Her kan man klikke sig frem.
Kort over danske lokalplaner


HISTORISK

Byplanvedtægten fra 1962 er grundlaget for udstykningen af Horne Sommerland.

Byplanvedtægten for Horne Sommerland 


Generalforsamling


Foreningens vedtægter kan du finde her: foreningens vedtægter.
I forbindelse med generalforsamlingen er der mulighed for at hygge sig med foreningens medlemmer til kaffebord, der betales af foreningen.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli måned i kommunens område.


"Horne Land" sangen

Mel.: Der er et land ...


Hvor Østersø og bæltets bølge bryder,
og sammen skyller mod den fynske strand,
en fold af Fyn sig ud i havet skyder
som øens forpost - det er Horne Land.
Mod syd står landet stolt med stejle brinker,
men blødt og blidt det sænker sig mod nord.
Fra vest det over til bror Helnæs blinker -
vor lille plet af Danmarks dyre jord.


Den plet blev lagt så smukt herud mod stranden,
se fra dens banker, hvilket herligt syn.
"De fynske alper" står langs himmelranden,
med bøg og gran i deres skoves bryn.
Se byen der med tårn og røde tage,
se skibene, der stryger Faaborg fjord,
og øerne - nej findes der vel mage
til denne plet af fædrelandets jord.De vide udsyn veksler med idyller,
vi elsker det, vor hjemstavn kendes på.
De bølgeskvulp, der strandens stene skyller,
og stormens pisken "hvidt" i havets blå.
Se Dyreborg i sol ved løvspringstide,
gå tur ved Sinebjerg en sommernat,
når månen lyser over vande blide,
hør nattergalesang i Vængets krat.


Og hen i høst, da vandred' vi på Næsset,
i nøddekrat med brombærs fine duft.
Når duggen ligger længe over græsset
er Lyø nær i klar septemberluft.
I morgensol vi husker Bøjdens banker,
i sommersolfald Hornekrogens vand.
På Sivresbjerg, der faldt det i ens tanker:
"Hvor kan der findes noget skøn're land?"Gravhøje vidner her om fædres virke,
her slog de rod og rydded' denne vang.
På banken bygged' de vor gamle kirke
til værn mod vender og til kirkegang.
De rydded' sten og hegned' disse agre,
stengærder snor sig nu fra strand til strand.
De rydded' tjørn og pløjed' marker magre,
og frugtbart gjort vi arved' Horne Land.


Så rigt et land fik vi i arv og eje,
og vi vil villigt vedgå arv og gæld.
Vi Hornebo'r bør følge fædres veje,
det er vor pligt - Gud giv os dertil held.
Ja, lad os pløje, bygge, værne, virke
til fælles gavn hver kvinde som hver mand,
i hus, i gård, i skole og i kirke,
og skabe os et endnu bedre land.


Gunni Rud 1956