GRUNDEJERFORENINGEN   

Horne Sommerland

For beboere og andre interesserede

INFO

På siden kan du finde en lang række relevante oplysninger om området. Siden er først og fremmest lavet for de eksisterende grundejere, men også lejere og andre interesserede vil kunne hente nyttige oplysninger her.

Der er oprettet en facebook-gruppe for Horne Sommerland: HorneSommerlandGrundejer
Link: 
https://www.facebook.com/groups/1273523643101060/


Bliv medlem og få andre af områdets beboere med.

TIDSPLAN FOR ARRANGEMENTER

9-4-2022

Broopsætning

23-6-2022

Skt. Hans aften - med bål på vestområdet

Første fredag i juli 2022

Generalforsamling

29-10-2022

Brooptagning

HJERTESTARTEREN

Hjertestarteren er på hjørnet af Drejøvænget og Lyøvej:


Hvis du let vil kunne finde danske hjertestartere, så kan du hente en app til din smartphone via hjertestarter.dk


Du kan se en video fra Falck om brugen af hjertestarter her: Instruktion i brug af AED

Horne Lands Hjertestarterforening 


Formanden har fået en aftale med Horne Lands Hjertestarterforening om, at sommerhusejere i Horne Sommerlands Grundejerforening kan blive medlemmer.

Fra novemberudgaven 2018 af Horne Lands Avis citeres:

Kontingentet er 100.- kr for enkeltpersoner og 150,- for en husstand.

Indbetaling kan ske på konto nr. 0828-000 29 46 750 i Sparekassen Fyn eller på mobilepay 20 85 27 38.


Vi har indtil nu afholdt 2 kurser; og starter op igen efter Nytår. 32 personer har erhvervet sig førstehjælpsbevis (godkendt af Dansk Førstehjælpsråd).

Med dette bevis - og en smartphone - kan man på Danmark redder live (redderliv.dk) tilmelde sig som førstehjælper. Man er så tilmeldt et system i Region Syddanmark, hvor alarmcentralen - som på Langeland - kan kalde ud til hjertestop m.v. hvor genoplivning er relevent.


Få mere at vide på

https://redderliv.dk/tilmelding/

https://www.regionsyddanmark.dk/wm502659


Kontakt Jan Johansen på telefon 20 85 27 38 eller mail jajo@post1.tele.dk så kommer I med på det først ledige kursus.