FOTO-TUR RUNDT I OMRÅDET 2003

Fra Benjamin Olsen, Siøvej har vi fået disse to billeder fra 1970, der viser bjergningen af en flydebro, der blev udlagt maj 1970. Bjergningen skete i juni 1970 - det er et barsk farvand, når det går løs!