2005


Bålpladsen er nedlagt pr. 1. januar 2005. Der må derfor ikke henkastes nogen form for affald på pladsen. Containere til grenaffald kan rekvireres hos Fåborg Kommune.


Udstykning af nye sommerhuse.
Der er nu givet en tilladelse til at opføre 140 sommerhuse på området ovenfor det eksisterende område. Se tilladelsen her: Tilladelse til udvidelse ved Horne Sommerland.(åbner i nyt vindue)
Der er indtil videre tale om et forslag, som er sendt i offentlig høring indtil den 20. maj, hvorefter der træffes endelig beslutning. Følg selv med i udviklingen på Skov- og Naturstyrelsens(Åbner i nyt vindue) hjemmeside.
Grundejerforeningen har tidligere sendt indsigelser (svarende til de 3 sider til Naturfredningsforeningen- både lokalafd. og landsafd., Amtet og til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Det sidste brev på en side er skrevet til Miljøministeriet (høring til d. 20. maj), efter at Ministeriet var kommet med et udspil, der var anderledes end Faaborg Kommunes oprindelige skitseforslag. Se skrivelserne her: Brev til ministeriet (Åbner i nyt vindue) og Følgebrev (Åbner i nyt vindue)

Læserbrev til Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis om udstykningsplaner for nye sommerhusgrunde. Se det her. (Åbner i nyt vindue)


Indbydelse fra Faaborg Kommune (Åbner i nyt vindue) til offentligt møde for grundejere:
Desværre fik vi først denne indbydelse efter udsendelse fra generalforsamlingen. Indbydelsen bliver sendt til alle grundejere pr. post, men her er den også!!!


Referat fra generalforsamlingen 2005 (Åbner i nyt vindue)


Brooptagning d. 1. oktober forløb godt, selv om vejret var særdeles dårligt. Ca. 45 deltog i de traditionelle gule ærter efter veludført arbejde. Tak til Kim Thode på Egsgyden for stor gæstfrihed, så ærterne kunne indtages i tørvejr.


Lokalplansforslag på trapperne (i januar 2006)
Der er d. 20. dec. godkendt et lokalplansforslag om udvidelse af sommerhusområdet ved Horne Sommerland i Teknik- og Miljøudvalget. Forslaget skal nu videre til Økonomiudvalget, hvorefter det skal fremlægges til godkendelse i Faaborg Byråd. Hvis det godkendes her, følger en 8 ugers høringsperiode. Så snart der foreligger et officielt Lokalplansforslag for området ved Horne Sommerland, vil der her på siden komme et link til selve forslaget, så man i høringsperioden kan få indsigt i forslaget.
Grundejerforeningens advokat, Hans Vestergaard, og foreningens formand har været til orienterende møde med landinspektør Peter Busk, der er hyret af de 4 lodsejere til at lave lokalplansforslaget, og et par af kommunens embedsmænd fra Teknik- og Miljøafdelingen. Her har der været en god dialog, og det er mit indtryk, at mange af grundejerforeningens ønsker (fremført tidligere for og af medlemmerne) er blevet hørt. Dog bliver der nok tale om en stor udstykning på 132 parceller.
Altså så snart der igen er nyt, bliver I orienteret her på hjemmesiden

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Else Reffstrup