2009

Beredskabsforbundet har udgivet en brochure om Brandforebyggelse i sommerhuse. (Åbner i nyt vindue)
Se mere på forbundets hjemmeside.  (Åbner i nyt vindue)


Træpælene fra badebroer og bådebro er taget op, og de nye stålpæle bliver snart slået i. Er klar til broopsætningen. 

Bogen om Horne Land - Kan købes hos Spar Købmanden i Horne (Pris: 100,- kr) - eller se den på portalen for Horne Land (Åbner i nyt vindue)


Nyt fra Faaborg-Midtfyn Renovation A/S (Åbner i nyt vindue)
EKSTRASÆKKE
Til det affald, der ikke kan være i den ordinære sæk, benyttes "EKSTRASÆKKE", der er specielle grå plastsække påtrykt "EKSTRASÆK". De kan købes på genbrugsstationerne eller ved henvendelse til Faaborg-Midtfyn Renovation A/S.
Sækkene koster 25 kr./stk. Dette beløb dækker udgifterne til sæk, afhentning samt forbrændingsafgift.

"EKSTRASÆKKE", der stilles ud ved siden af den almindelige sæk, vil automatisk blive taget sammen med den normale sæk.

Grundejerforeningens bemærkning: Vær opmærksom på, at sække, der ikke er beskyttet af beholder eller net, kan blive flået af dyr - ofte med indholdet spredt over et stort areal. 

Fra regulativet for husholdningsaffald:

  • Sækkestativet skal have fast standplads på et for afhentningen let tilgængeligt sted i nærheden af normal adgangsvej til bebyggelsen, det vil sige, at der skal drages omsorg for, at eventuelle træer og anden bevoksning beskæres, og at vejen holdes i en stand, der muliggør kørsel med renovationsbilen.
  • Stativet skal placeres maksimalt 5 meter fra skel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Efter afhentning af sæk sætter renovatøren en ny sæk i stativet.
  • Alternativt skal sækken senest kl 6.00 på tømningsdagen være stillet frem til afhentning ved skel på tømmedagen.
  • Er der valgt beholder i stedet for sæk, skal denne placeres helt ude ved skel.


Foreningens nye badebroer, bådebro og bådrampe i østområdet er færdige.


Affaldscontainerne (boblecontainerne) er flyttet tilbage til oprindelig placering på kommunens foranledning. 
Hjælp til med at bevare området omkring containerne pænt og ryddeligt:
- Kun "Pap og papir" og "Glas og flasker"
- Overfyld ikke og læg ikke affald ved siden af containerne
- Instruer lånere og lejere om containernes rette brug