2020

Broopsætning 2020 blev i små hold og uden fællesspisning grundet Covid-19. Billeder fra opsætning af bådebroen nedenfor. 


Der bliver desværre ikke noget Skt. Hansbål på fællesarealet i år.
Der er netop udsendt en skrivelse om fokusområder fra bestyrelsen til alle grundejere. Læs den her. 

Aktivitetsudvalget lavede igen i år gode aktiviteter i løbet af året. Se mere her