2006


Se et  luftfoto fra områdets tidlige historie (Åbner i nyt vindue), omkring år 1970 ??


Lokalplansforslag lagt til høring d. 24. januar 
Lokalplansforslaget til udvidelse af sommerhusområdet ved Horne Sommerland er nu, efter vedtagelse af forslaget til offentliggørelse på Faaborg Byråds møde d. 12. januar 2006, fremlagt i en 8 ugers høringsperiode (24. januar til 21. marts).
Der vil blive et orienteringsmøde i Horne Forsamlingshus tirsdag d. 28. februar, kl. 19.30.
Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op, så vi kan få samlet alle indsigelser, der skal afleveres til Faaborg Kommune inden d. 21. marts.
Grundejerforeningens bestyrelse har under alle omstændigheder til hensigt at gøre indsigelser på de punkter, der allerede blev fremført på sidste møde plus nogle nye, der vil blive fremlagt på mødet d. 28. februar.
Lokalplansforslaget, der hedder 4.112: Udvidelse af sommerhusområde ved Horne Sommerland, er sendt til alle direkte naboer til det nye område.
I forslaget står om offentlighedsperioden:

Lokalplanen er offentligt fremlagt i 8 uger fra:
Tirsdag den 24. januar 2006 til tirsdag den 21. marts 2006.
Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger vedrørende lokalplanen skal skriftligt sendes til: Teknik
og Miljø, Nørregade 4, 5600 Faaborg.
Fristen for indsigelser m.m. udløber onsdag den 22. marts 2006 kl. 8.00.


Lokalplanen kan ses hos Teknik og Miljø, Nørregade 4 samt på kommunens biblioteker i de normale åbningstider.
Når lokalplanen er endeligt godkendt og tinglyst, kan den købes hos Teknik og Miljø.


Lokalplansforslaget kan ses her på Faaborg Kommunes hjemmeside (nedlagt efter kommunalreformen): (linket førte til en side med mange links. Det er de nedenfor nævnte emner, der er relevante)

  • Forslag til tillæg nr. 28 til Faaborg Kommuneplan 1996 - 2007
  • Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2000 - 2007
  • Lokalplanforslag 4.112 - kortbilag 1-10
  • Lokalplanforslag 4.112 - kortbilag 11-20
  • Lokalplanforslag 4.112: Udvidelse af sommerhusområde ved Horne Sommerland
  • Miljøvurdering af lokalplanforslag 4.112
  • Miljøvurdering af lokalplanforslag 4.112 - bilag 2 "Horne Sommerland"
  • Miljøvurdering af lokalplanforslag 4.112 - Kortbilag
  • Miljøvurdering af lokalplanforslag 4.112 - Scopingbilag

På bestyrelsens vegne
Else Reffstrup

Borgermødet i Horne Hallen. Se mere ... (Åbner i nyt vindue)
OBS!! Mødet d. 28. februar er flyttet til Horne Hallen, Skolevej

Reetablering af rabatterne på Ærøvej og Siøvej

Reetablering af rabatterne på Ærøvej og Siøvej efter gravearbejdet udføres i løbet af foråret i følge Karsten Nøhr fra Faaborg Vandforsyning

Gravearbejde i vestområdet

Den varslede omlægning af luftledninger i vestområdet til jordkabler skal til at begynde. Foreningen har fra Faaborg Kommune modtaget:

Vi har planer om at kabellægge hele det vestlige område så snart vi kan
grave i jorden og i den forbindelse vil der også blive udskiftet en del af
vandledningerne. Mandag i uge 6 hvis vejret tillader det vil Faaborg
Vandforsyning A/S starte udskiftningen af vandledningerne på Ærøvej på
grund af vandbrud på eksisterede vandledninger - det bliver også samgravning
med El. Jeg ved vedhæfter en pdf fil det foreløbige projekt med skabs-
placering og hvor vi vil grave.


Gravearbejdets omfang og placering kan ses på nedenstående dokumenter, der kan forstørres ganske meget i Adobe Acrobat-læseren:


Grundejerforeningens høringssvar til lokalplansforslaget (Åbner i nyt vindue)
Indslag i TV2-Fyn om udstykningsplaner. (kan ikke længere ses på TV2-Fyns hjemmeside)

Sct. Hans 2006 forløb i meget fine rammer. Vejret viste sig fra bedste side med fint solskin, behagelig temperatur og en vind der lagde sig, da bålet skulle tændes. Den lille smule vind, der trods alt var, blæste røgen ud over vandet, så grundejere og deres gæster kunne nyde bålet og hinandens selskab, medens vi hørte Torkild R. Thanings båltale og sang midsommerens sange. Torkild Thaning er præst i Nørre Lyndelse.
Desværre var lyden i højttalersystemet ikke helt tilfredsstillende, så vi er meget glade for at Torkild Thaning har stillet sit manuskript til talen til rådighed. Du kan læse Torkild Thanings tale

(Åbner i nyt vindue) via dette link, hvis du ikke hørte den ordentligt, eller hvis du vil studere den lidt nærmere.


Du kan se en billedserie fra Sct. Hansbålet her ... Luk blot billedvinduet, når du er færdig med at se.

Referat fra generalforsamling 2006  (Åbner i nyt vindue)
Velkomstskrivelse til nye og gamle grundejere (Åbner i nyt vindue)