2019

Ophalerpladsen i østområdet: Ophalerpladsen er nu færdiggjort af ”Munck Havne og Anlæg”. Det ser rigtig godt ud. Efterårets vejr har drillet, men nu er det færdigt. Der er bestilt renovering af vej til vandet fra Skarøvej, da det på grund af de store maskiner og det våde vejr er kørt grundigt op. Det bliver lavet snarest. Bestyrelsen


Brooptagning: Tak for endnu en god arbejdsdag med brooptagning. Hyggelig og dejlig frokost efterfølgende med dejlig mad fra Frk. Jensen. Herligt, at vi både kan arbejde og hygge os sammen!
Bestyrelsen.


Mindeord om foreningens mangeårige kasserer Erik Beck


Bronedtagning:  Sædvanen tro er der bronedtagning af foreningens broer første lørdag i oktober (d. 5.). Vi mødes til morgenbrød og kaffe kl. 10 for enden af Lyøvej (Husk en kop!). Præcis kl. 13 er der "lønudbetaling" (frokost) for arbejdsholdene m. familie i / ved teltet. Medbring selv stole, tallerkener, bestik, kop og kaffe til frokosten. (INTET engangsbestik af Miljøhensyn).
Bestyrelsen


Mest til udlejere - men også til andre grundejere. På baggrund af flere henvendelser om nøgler til låge og bom ind til vore ophalerramper vil jeg opfordre - specielt udlejere - til at have en tydeligt markeret nøgle til ophalerramperne i huset. Gør lejerne opmærksom på nøglen. Andre må også gerne bruge ideen - fx ved udlån af huset.
Husk også at have nogle ekstra (autoriserede) affaldssække, hvis huset er meget brugt. Gør opmærksom på, at de stilles ved siden af den normale affaldsbeholder - så bliver de taget med ved næste tømning. Ekstra affaldssække kan købes på genbrugspladsen i Faaborg.


Sct. Hans 2019 forløb rigtig fint. Godt vejr, mange grundejere med gæster og en genoptagelse af traditionen med båltale. Se nogle billeder her. 


BROOPSÆTNING Sædvanen tro er der broopsætning af foreningens broer på lørdag (d. 27.). Vi mødes til morgenbrød og kaffe kl.10 for enden af Lyøvej. Præcis kl. 13 er der frokost i/ved teltet. Medbring selv stole, tallerkener, bestik, kop og kaffe til frokosten. ( INTET engangsbestik af Miljøhensyn)
Bestyrelsen


Bestyrelsen har lavet en PIXI-udgave af lokalplanen med oplysninger om og gode råd ved om- og tilbygning samt vedligehold af hegn og rabatter. Se den her.

Den til enhver tid gældende lokalplan fra Faaborg Midtfyn Kommune skal altid følges. 


Ny bestemmelse for bålpladsen:
Det er fremover ikke tilladt at lægge grenafklip eller andet materiale til Skt. Hansbål på bålpladsen. Bestyrelsen får Viggo til at klare ALT m.h.t. bålet, så der BLIVER Skt. Hansbål!
Ændringen er desværre nødvendig efter manglende overholdelse af de hidtidige retningslinjer.


Mere historisk: Krak.dk har en side, hvor man kan sammenligne luftfoto fra 1954 og 2018. Se her hvordan det ser ud for Horne Sommerland (Åbner i nyt vindue/ny fane). Træk med skyderen på midten for at flytte skillelinjen.

I 1971 var Morgenposten på Horne Sommerland i serien "Morgenposten ta'r tilstranden"


Hjertestarter Da der ikke meldte sig nogen til det af bestyrelsen udbudte kursus i foråret, har formanden fået en aftale med Horne Lands Hjertestarterforening.