Horne Sommerland

Småhusreglement

Angående småhuse på Horne Sommerland.

Horne Sommerlands Grundejerforening bestyrelse har vedtaget følgende administrationspraksis vedrørende etablering af småhuse:

Der må opføres et "småhus" udover de tilladte bygninger (et sommerhus, en garage og et udhus). Arealet af småhuset må højst være 10 kvadratmeter.

Ingen del af "småhuset" må være højere end 2,70 m over oprindeligt terræn. "Småhuset" skal overholde byplanvedtægtens bestemmelser om taghældning, materialevalg m.v.

Et "småhus" må placeres uden for byggefeltet, men ikke nærmere naboskel end 1,50 m.

Byggelinje mod vej skal respekteres.

Ovennævnte byggeønsker kan udføres uden Kommunens indblanding.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!