2010

Danmarks Radio (DR-dokumentar) vil gerne i forbindelse med grundejere, der har haft indbrud. Se skrivelse fra DR. (Åbner i nyt vindue)

Nyt fra Faaborg-Midtfyn Renovation A/S (Åbner i nyt vindue)
EKSTRASÆKKE
Til det affald, der ikke kan være i den ordinære sæk, benyttes "EKSTRASÆKKE", der er specielle grå plastsække påtrykt "EKSTRASÆK". De kan købes på genbrugsstationerne eller ved henvendelse til Faaborg-Midtfyn Renovation A/S.
Sækkene koster 25 kr./stk. Dette beløb dækker udgifterne til sæk, afhentning samt forbrændingsafgift.

"EKSTRASÆKKE", der stilles ud ved siden af den almindelige sæk, vil automatisk blive taget sammen med den normale sæk.

Grundejerforeningens bemærkning: Vær opmærksom på, at sække, der ikke er beskyttet af beholder eller net, kan blive flået af dyr - ofte med indholdet spredt over et stort areal. 

Fra regulativet for husholdningsaffald:

  • Sækkestativet skal have fast standplads på et for afhentningen let tilgængeligt sted i nærheden af normal adgangsvej til bebyggelsen, det vil sige, at der skal drages omsorg for, at eventuelle træer og anden bevoksning beskæres, og at vejen holdes i en stand, der muliggør kørsel med renovationsbilen.
  • Stativet skal placeres maksimalt 5 meter fra skel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Efter afhentning af sæk sætter renovatøren en ny sæk i stativet.
  • Alternativt skal sækken senest kl 6.00 (i juli og august kl. 5.00) på tømningsdagen være stillet frem til afhentning ved skel på tømmedagen.


Broopsætning lørdag d. 24. april. Vi mødes ved "Fiskerhuset" for enden af Lyøvej til en kop morgenkaffe kl. 10. Der sammensættes arbejdshold, der udlægger brosektioner m.m. Som sædvanlig afslutter vi med en fælles frokost kl. 13 - forhåbentlig uden for i godt vejr.

Sommerens arrangementer i Horne Kirke kan følges på Horne Rundkirke

. Der er to koncerter:
- onsdag d. 19. maj kl. 20 Gospelkoncert med Faaborg Gospelkor 
- lørdag d. 19. juni kl. 20 Gospelkoncert med Maria Karmen Koppel


Generalforsamling: Fredag d. 2. juli, kl. 20 i restaurant "Skovlyst", Svanninge Bakker.
Dagsorden i følge vedtægterne er udsendt til medlemmerne.


Generalforsamling: Referatet er klar og kan ses her. (Åbner i nyt vindue)