Horne SommerlandLæserbrev
Oktober 2005

Dette læserbrev blev sendt til Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis d. 21. oktober 2005

Bragt i Fyns Amts Avis d. 22. oktober
Bragt i Fyens Stiftstidende i let forkortet udgave d. 26. oktober

”Privatøkonomi” eller ”Offentlig planlægning”
- Hvad tænker en politiker? ? ?

På det meget velbesøgte borgermøde i Horne Forsamlingshus d. 13. september om udstykning af nye sommerhusgrunde ved Horne Sommerland og ved Hesseløje udtalte de fremmødte politikere, at de var kommet for at lytte, og at der ikke var taget politisk stilling til detaljer, så som f. eks. antallet af grunde.
Fra de mange fremmødte kom der mange indlæg om betænkeligheder ved projekterne, som politikerne kunne tage med hjem, og siden har der i dagspressen været bragt endnu mere stof til eftertanke i Teknik- og miljøudvalget. Det eneste, der er kommet frem om overvejelser omkring sagen, er, at man vil lade den af lodsejerne betalte landmåler lave det grundlæggende arbejde med udarbejdelsen af en lokalplan, som det kommunale system derefter vil justere, hvis det skønnes nødvendigt. Hvor er de folkevalgtes pligt til at tilgodese almene og lovgivningsmæssige hensyn i denne proces? Er den reduceret til måske at flytte nogle kommaer, når de privatøkonomiske interesser er blevet tilgodeset? Her kunne man f. eks. nævne de mange udsagn om antallet af grunde, hvor de maximale 140 fra mange sider skønnes alt for højt. Hvad har politikerne tænkt her?

Infrastrukturen og især trafikbelastningen på Egsgyden har været nævnt som et væsentligt ankepunkt mod en udstykning op til det maksimale antal. Kommunen har foretaget trafikmålinger, der efter forlydende viser, at Egsgyden fint kan klare trafikken, men hastigheden skal bare ned! Har man taget hensyn til, at målingen er foretaget sidst i september måned, hvor der ikke er ret mange i sommerhusene? Det er aldrig blevet betvivlet, at Egsgyden kan klare trafikken fra de fastboende; bekymringen har hele tiden gået på højsæsonen, hvor allerede de eksisterende sommerhuse giver en kraftig forøgelse af trafikken, og hvor 140 nye (udlejnings)huse vil give en stærkt øget trafik, som den smalle vej slet ikke er dimensioneret til.

Politikerne burde da også varetage de fastboendes interesser. At have hus ud til Egsgyden kan næppe være særligt attraktivt i sommerperioden med så mange sommerhuse. Samtidig ødelægger man udsigten mod vandet for nogen.
Vi håber snart at høre nyt fra de politikerne, som folk i sin tid har valgt i tillid til, at de vil påtage sig det ansvar, det er, at sikre nuværende såvel som fremtidige samfundsborgeres trivsel.


Else Reffstrup, formand for Horne Sommerlands Grundejerforenings bestyrelse.

 


 Valid XHTML 1.0! Valid CSS!