Horne Sommerland

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 5. juli 2019 fik bestyrelsen denne sammensætning

Post   Navn og Adresse
(Horne Sommerland)
e-mail
Formand      
Kasserer   Jørn Grøn
Bjørnøvænget 4
jorngron@live.dk
Sekretær   Lone Fruerlund
Egholmvej 1
fruerlund@adslhome.dk
Bestyrelsesmedlem   Svend Erik Larsen
Drejøvænget 7
fritsdalvej@gmail.com
Bestyrelsesmedlem   Anette Jørgensen
Thurøvej 46
anette.l@icloud.com
Suppleant   Erik Petersen
Strynøvej 12
 
Suppleant   Palle Mikkelsen
Skarøvej 9
 
Foreningens revisorer: Bent Clausen, Siøvej 3 og Poul Erik Pedersen, Siøvej 1
Revisorsuppleant: Marie Chemnitz, Hjortøvænget 5
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!