Horne Sommerland

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. den 7. juli 2017 fik bestyrelsen denne sammensætning (formand og kasserer er valgte - konstitution ikke sket endnu - 10. juli):

Post Navn Adresse
(Horne Sommerland)
e-mail
Formand Else Reffstrup Skarøvej 30 (Tlf. 2670 7721) else.reffstrup@gmail.com
Næstformand Lars Paulsen Thurøvej 26 lars@kagbanken.dk
Kasserer Erik Beck Siøvej 5 ehb@danbeck.dk
Bestyrelsesmedlem Jon Schultz Larsen Skarøvej 32 jsl.jonschultzlarsen@icluod.com
Bestyrelsesmedlem Niels Enghave Larsen Strynøvej 11 niels_enghave@hotmail.com
Suppleant Michael Therkelsen Hjortøvænget 8  
Suppleant Jørn Grøn Bjørnøvænget 4  
Foreningens revisorer: Anne Paulsen, Thurøvej 26 og Poul Erik Pedersen, Siøvej 1
Revisorsuppleant: Bent Clausen, Siøvej 3
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!