Horne Sommerland

Røgeriet i Bøjden 

 

Japanske makreller bliver røget i Bøjden
Hirtshals og Skagen har svigtet med leveringen på grund af ugunstige vindforhold
Mange er de turister, der daglig standser hos Peter Røger i Bøjden, må kæmpe sig gennem røgen fira de to store ovne for at få friskrøgede makreller. Kun de færreste ved imidlertid, at nok er makrellerne friskrøgede, men ikke danske.
— De kommer helt fra Japan i frossen tilstand, fortæller Peter Røger, hvis borgerlige navn er Niels Peter Banke. Normalt får jeg mine fisk fra Hirtshals eller Skagen, men vindforholdene i den sidste tid har gjort fangst umulig. Kun de færreste fisk stammer fra farvandene ved Bøjden.
Hver røger landet over har sine fif, når det gælder røgningen. Peter Røgers består i, at han bruger trækul, mens de fleste andre benytter træspåner.
— Trækullene skal helst være af elletræ. Det giver en sødlig smag. Denne smag kommer i øvrigt fra alt løvtræ, mens f. eks. gran giver en bedsk smag. Mange bruger desuden vand for at få mest mulig røg. Det gør jeg aldrig. Det fugter for meget.
At metoden er udmærket, står Peter Røger inde for. Den er gennemprøvet i generationer. Han lærte kunsten af sin moder, der igen havde lært den af sine forældre. Røgeriet i Bøjden blev nemlig i sin tid bygget af Peter Røgers bedstefader.
Vil man selv røge f. eks. sild, siger Peter Røger, at de bliver bedst, hvis de først er tørret lidt i luften. Selve røgningen tager ikke lang tid. Makreller derimod skal gerne have mindst et par timer, mens ål er lidt hurtigere færdige.
Den daglige drift af røgeriet varetages af Peter Røger selv og hans hustru, Nina, der afbryder samtalen ved at fremvise et par dejlige makreller med bemærkningen — Se her et par kønne tykmavede.Valid XHTML 1.0! Valid CSS!