Odense d. 2. nov. 2004.

Else Reffstrup
Oehlenschlægersvej 60
5230 Odense M
Tlf. 66 17 77 21 / 26 70 77 21
else.reffstrup@skolekom.dk


Horne Sommerlands Grundejerforening ser nogle problemer og vil meget gerne indgå i et senere samarbejde og dialog med Naturfredningsnævnet ang. en eventuel udvidelse af sommerhusområdet i Horne Sommerland ved Faaborg. Som naboer til et nyt område har vi selvfølgelig særinteresser, som vi har drøftet i bestyrelsen. Vi mener dog også, at disse nedennævnte punkter kan have betydning for almene landskabs- og naturforhold.

På bestyrelsens vegne

Else Reffstrup

Dette brev er sendt til Lokalkomiteen for Fåborg (Ulla Poulsen) og til Danmarks Naturfredningsforening (”Klagesag”).

Horne Sommerland
Sommerhusområdet som det tager sig ud inden plan om udvidelse.
Tegnet op med brunt er beskyttede diger og fortidsminder
Tegnet op med grønt er skovbyggelinie
Gult/lysebrunt skraveret er strandbyggelinje/strandbeskyttelsesområde
Markeret med rødt er forurenet grund (tjæregrund)

Placeres udbygningsforslaget sammen med disse oplysninger fås:

Problemområder: