Bilag 1


Landskabsmæssige hovedtræk, fotostandpunkt og bindinger på arealet.


Udvidelsesområdet placeres bagved det eksisterende Horne Sommerland, og omfatter 140 grunde på 12 – 1300 m2. Området er placeret bagved 300 m strandbeskyttelseslinien. Området afgrænses mod øst og vest af et beskyttet dige. Den østligste del af udstykningen er på et mindre område omfattet af skovbyggelinie.
Beskyttelseslinien fra en stendysse i området er respekteret.
Der er adgang til et stort offentligt område ved stranden hvor der er god badestrand.