Her er en hurtig adgang til sider, der henvises til i bilaget om "Ændringer af ordensregler", i det netop udsendte til generalforsamlingen:

Afbrænding (Bemærk, at sommerhusområde IKKE er landzone - der må slet ikke afbrændes haveaffald i vores område)

og

Åben ild (gode råd og anvisninger om forsigtighed)