Horne Sommerland

Den gule bøje (2016) 

 

Af Erik Holm Beck

I bugten ud ud for det kommunale fællesareal er der udlagt en stor gul fortøjningbøje!

DET ER EN TURBØJE UDLAGT AF DANSK SEJLUNION !

Den korte version er at bøjen kan benyttes af lystsejlere som er medlem af en Dansk Sejlunions klubber.
Dvs. at hvis sommerhusbeboere f.eks får besøg fra søsiden, så må gæster benytte bøjen, såfremt de er medlem af Dansk Sejlunion.

Til orientering så er Dansk Sejlunions regler for brug af bøjen som flg.:
Dansk Sejlunions turbøjer - se hvilke regler gælder for benyttelse af bøjerne. Find positionerne i Tursejler-app'en.

Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 160 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket "DS" (Dansk Sejlunion). For benyttelse af bøjerne gælder følgende regler:

Benyttelse af bøjen er forbeholdt sejlere i klubber tilknyttet Dansk Sejlunion. Hækflag og DS-stander skal føres og følgende regler skal overholdes:

Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse.
Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
Benyttelse al bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
Benyttes samme bøje af flere både, er det dog en selvfølge:

  • At først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden.
  • At sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).

Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler".

GOD SOMMER !Valid XHTML 1.0! Valid CSS!