Horne Sommerland

Borgermøde i Horne Hallen

28. februar 2006


Horne Hallen lagde plads til godt 200 interesserede fremmødte, da Faaborg Kommune afholdt borgermøde om lokalplansforslaget til den nye sommerhusudstykning bag Horne Sommerland.
Fra mødets begyndelse var der sat borde og stole frem til 150 mennesker, men det blev hurtigt klart, at der skulle skaffes mere plads.

TV2/Fyn var mødt op og bragte indslag:
19.30-nyhederne: se det her - linket findes ikke længere
22.20-nyhederne (den første del af udsendelsen): se det her - linket findes ikke længere

DR's region Fyn omtalte mødet i nyhederne onsdag d. 1. marts kl. 7.30.
Formanden for grundejerforeningen, Else Reffstrup, udtalte, at det virkede ikke som politikerne lyttede til de indsigelser, der havde været. Hvis man endelig anerkendte, at der var et problem, så var der et andet problem med at finde penge til at løse det, men hun håbede på forståelse og på, at mødet ville give anledning til nye overvejelser.
Grete Justesen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, udtalte, at der kan "pilles" ved alt i lokalplansforslaget, men at "sandsynligheden for at der sker ændringer ikke er vanvittig stor".
Det er sikkert denne udtalelse, der ligger bag nyhedernes indledning: " Sommerhusejerne ved Horne Sommerland skal ikke forvente, at der bliver ændret ved planerne om at udstykke 140 nye sommerhusgrunde".

DR-Fyns nyhedsomtale: Se her - linket findes ikke længere

Grundejerforeningen havde formuleret et høringssvar bestående af 9 punkter, som formanden redegjorde for. Se høringssvaret her.
81 af de tilstedeværende bakkede op om det forløbige høringssvar med deres underskrift.

En billedserie, der giver et indtryk af arrangementet kan ses her. Luk blot vinduet, når du er færdig med at se billederne.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!